Прием

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДЕЦА В ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 3 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 4 места

Приемането на документи е в периода от 10.08.2020г. (понеделник) до 13.08.2020 г. (четвъртък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 14.08.2020 г. (петък).

В същия ден на 14.08.2020 г. (петък) приетите деца се записват в детската градина до 16.00 ч.

Прием 2018 г.

Уважаеми родители,

напомняме, че записването на приетите деца е в периода от 01.06.18 г. до 15.06.18 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. при техническия секретар на ДГ №29 „Звънче“.

Свободни места

Днес на 30.04.2018 г. (понеделник) в ДГ №29 „Звънче“ се обявява свободно място за:

Деца родени 2013 г. – 1  място

Приемането на документи е в периода от 30.04.2018 г. до 04.05.2018 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. от техническия секретар.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина и на информационното табло, на 08.05.2018 г.(вторник) в 09.00 ч.

Прием 2018-2019 г.

Уважаеми родители,
За учебната 2018-2019г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ  е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.
Родителят ще получи и информация за кои детски градини ще може да регистрира заявление за прием на първо класиране.
Системата ще бъде отворена за нови регистрации на 20 април 2018г. в 10:01 ч. Регистрационният номер няма значение при класирането.
Класирането на 31 май е по постоянен адрес на родителя, регистрирал заявлението за прием. Постоянен адрес в община Варна, работещият родител (или регистриран в бюрото по труда-платена борса), липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК и непрекъснатите здравноосигурителни права са задължителни условия за участие в класирането. Ако родителят, регистрирал заявлението не е отбелязал някое от задължителните условия или няма регистрация по постоянен адрес в община Варна – детето няма да участва в класирането на 31 май 2018 г.

За повече информация:

https://dg.is-vn.bg/

Съобщение за родителите на новоприетите деца родени 2014 г.

Молим, родителите на новоприетите деца родени 2014 г. да изтеглят и попълнят формуляра за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството в срок до 31.07.2017 г.

Попълнените формуляри да бъдат предадени на учителите на групата или в кабинета на ЗАС.

Формуляр: Работна карта

Свободни места в ДГ №29 „Звънче“

От 12.06.2017 г. (понеделник) в ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места:

Деца родени 2013 г. – 11 свободни места

Деца родени 2011 г. – 7 свободни места

Приемането на документи е в периода от 12.06.2017 г. до 16.06.2017 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. от техническия секретар.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина и на информационното табло, на 19.06.2017 г.(понеделник) от 09.00 ч.

Свободни места в ДГ №29 „Звънче“

От 22.05.2017 г. (понеделник) в ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места:

Деца родени 2013 г. – 12 свободни места

Деца родени 2011 г. – 5 свободни места

Приемането на документи е в периода от 22.05.2017 г. до 26.05.2017 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. от техническия секретар.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта  на детската градина и на информационното табло, на 29.05.2017 г.(понеделник) от 09.00 ч.

 

 

Свободни места в ДГ №29 „Звънче“ към 02.05.2017 г.

От 02.05.2017 г. (вторник) в ДГ №29 „Звънче“  се обявяват следните свободни места:
Деца родени 2013 г. – 12 свободни места
Деца родени 2011 г. – 5 свободни места
Приемането на документи е в периода от 02.05.2017 г. до 05.05.2017 г., от 8.00 ч. до 16.30 ч. от техническия секретар.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта  на детската градина и на информационното табло, на 09.05.2017 г. (вторник)  в 9.00 ч.