Новини

Резултати от класиране за обявените на 13.07.2020 г. свободни места за деца

Приети деца:

  1. Г.М. – заявление с вх.№АТС08-1670/15.07.2020 г. (втора възрастова група, деца родени 2016 г.)
  2. А.О. – заявление с вх.№АТС08-1672/16.07.2020 г. ( втора възрастова група, деца родени 2016 г.)
  3. Р.М. – заявление с вх.№АТС08-1669/15.07.2020 г. ( трета възрастова група, деца родени 2015 г.)

Записването на приетите деца е от 20.07.2020 г. до 24.07.2020 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.