Новини

Резултати от класиране за обявените свободни места от 08.09.2020 г.

Приети деца, родени 2018 г.:

  1. Ж.Ш. – заявление с вх.№АТС08-2025/08.09.2020 г.
  2. Д.М. – заявление с вх.№АТС08-2026/08.09.2020 г.
  3. В.И. – заявление с вх.№АТС08-2031/08.09.2020 г.
  4. Е.М. – заявление с вх.№АТС08-2032/08.09.2020 г.

Приети деца, родени 2017 г.:

  1. Т.З. – заявление с вх.№АТС08-2052/10.09.2020 г.
  2. Я.Щ. – заявление с вх.№АТС08-2053/10.09.2020 г.

Приети деца, родени 2016 г.:

  1. Б.Н. – заявление с вх.№АТС08-2059/10.09.2020 г.

Приетите деца се записват в детската градина на 11.09.2020 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.