Новини

Резултати от класиране за обявените на 22.02.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Приети деца, родени 2016 г.:

  1. Е.К. – заявление с вх.№АТС08-854/24.02.2021 г.

Класираните деца се записват на място в детската градина от 01.03.2021 г. (понеделник) до 05.03.2021 (петък).

За записване родителите прозвъняват на звънеца на техническия секретар, намиращ се до домофонното табло във външното фоайе на ДГ.