Седмична програма

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРAДИНА №39 „ЗВЪНЧЕ”- ВАРНА
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ден от седмицата III група
Сутрин Следобед
ЗРС ЗНС ЗНС
Понеделник

ПС

ИИ

ИК
Вторник

СС

БЕЛ

ФК ПС
Сряда

МК

ФК

КТБД СС
Четвъртък

БЕЛ

МУЗИКА

ИИ МК
Петък КТБД

БЕЛ

МУЗИКА

ИК