Седмична програма

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРAДИНА №39 „ЗВЪНЧЕ”- ВАРНА
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ден от седмицата IV a група
Сутрин Следобед
ЗРС ЗНС ЗНС
Понеделник

СС

БЕЛ

ФК

ИИ

ИК

Вторник

БЕЛ

ПС

МУЗИКА

СС

ФК

Сряда

МК

КТБД

БЕЛ

ПС

БЕЛ

Четвъртък

БЕЛ

ИИ

МУЗИКА МК
Петък

ФК

МК

БЕЛ

КТБД

ИК