Седмична програма

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРAДИНА №39 „ЗВЪНЧЕ”- ВАРНА
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ден от седмицата IV б група
Сутрин Следобед
ЗРС ЗНС ЗНС
Понеделник

МК

ПС

ИИ

БЕЛ

КТБД

Вторник

СС

БЕЛ

МУЗИКА

ПС

ИК

Сряда

МК

БЕЛ

ФК

СС

ФК

Четвъртък БЕЛ

МУЗИКА

ИИ

МК

ИК

Петък

КТБД

ФК

БЕЛ БЕЛ