Седмична програма

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРAДИНА №39 „ЗВЪНЧЕ”- ВАРНА
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ден от седмицата I a група
Сутрин Следобед
ЗРС ЗНС ЗНС
Понеделник СС МК
Вторник

ПС

МУЗИКА

СС
Сряда

БЕЛ

ФК

ИК
Четвъртък

МК

ИИ

ИК
Петък КТБД МУЗИКА БЕЛ