Седмична програма

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРAДИНА №39 „ЗВЪНЧЕ”- ВАРНА
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ден от седмицата II а група
Сутрин Следобед
ЗРС ЗНС ЗНС
Понеделник СС КТБД
Вторник

БЕЛ

МУЗИКА

ИК
Сряда МК ФК СС/ПС
Четвъртък

ИИ

ПС

МУЗИКА МК
Петък

КТБД

ФК

БЕЛ