За нас

20160405_164545

ДГ №29 ,,Звънче” има свой специфичен облик и стил.  Богатата и естетична дидактична база осигурява резултатна възпитателно-образователна дейност. Работата на висококвалифицирания педагогическия екип се характеризира с  отзивчивост към новостите, усет и чувствителност към потребностите на всяко едно дете. Децата получават гражданско образование и знания за правата на детето, екологично образование, здравна и физическа култура, учат правилата за безопасно движение на улицата.

Програми

Детска градина №29 „Звънче“ е носител на титлата „Зелен флаг“ от 2001 г., като я защитава ежегодно. Участва в Международните програми „Учим за гората“ и „Да намалим отпадъците“.  Притежава сертификати за защитени проекти по тях и непрекъснато търси нови форми   за работа, насочени към повишаване на екологичната и обща култура на децата.

Оборудване

В Детската градина са оформени Екокабинет, зимна градина, кът по БДП и библиотека, в които децата са поставени в активна позиция и решавайки практически познавателни задачи, получават по-задълбочени и осмислени знания за обекти, предмети и явления от заобикалящия свят.
Доброто физическо развитие на децата се осъществява в богато оборудван физкултурен салон. Условия за активна двигателна дейност на децата на открито предоставя двора на детското заведение с изградените: тревна площадка със спортни съоръжения, стадион с писта, волейболна и баскетболни площадки.

Принципи

Децата в ДГ №29 ,,Звънче” се възпитават в дух на толерантност, приобщават се към националните традиции, обичаи и празници. Това спомага за изграждане на тяхната национална идентичност, на добродетели и общочовешки ценности. Просторният и модерен музикален салон с етнографски кът е място за вдъхновение и творчество.
Детската градина си партнира успешно с неправителствени организации и обществени институции. Колективът работи в близко сътрудничество и с активната подкрепа на родителите.