Нашият екип

18620788_1577198975643849_4725097085394745045_o

Педагогическият колектив на Детската градина е с висока квалификация, компетентност и професионална отговорност. Носител е на Награда “Варна” за 2004 г. за прилагане на нови подходи в педагогическото взаимодействие с акценти: гражданско и екологично образование, защита на правата на децата, здравна култура, безопасно движение на улицата, приобщаване към българските традиции, обичаи и празници.

Апробирани, изведени и публикувани са 9 опита на актуални за времето педагогически проблеми: правата на детето, социална адаптация, физическо възпитание, речево развитие, изобразително изкуство и др.