Прием

Свободни места за деца!

Свободните места за прием на деца в ДГ №29 „Звънче“ са, както следва:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Документи се приемат от 19.04.2021 г. до 23.04.2021 г. на място в ДГ,

от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 05.04.2021 г. (понеделник) до 09.04.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 12.04.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

За информация: тел. 0879 491 895 – технически секретар

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 22.03.2021 г. (понеделник) до 26.03.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 29.03.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 29.03.2021 г. до 02.04.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

За информация: тел. 0879 491 895 – технически секретар

Информация за прием на деца в първа възрастова група в общинските детски градини за учебната 2021-2022 г.

  1. Информация за прием на деца в първа възрастова група за учебната 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden
  2. Информация за броя на групите и местата в тях за яслена и първа група за учебната 2021-2022 г.https://dg.is-vn.bg/garden/article/13?reception=garden
  3. Въпроси и отговори за прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden/article/18?reception=garden
  4. График на дейностите свързани с прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/Grafik_2021.pdf
  5. Райони на общинските детски градини https://dg.is-vn.bg/garden/region?reception=garden
  6. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf

Резултати от класиране за обявените на 22.02.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Приети деца, родени 2016 г.:

  1. Е.К. – заявление с вх.№АТС08-854/24.02.2021 г.

Класираните деца се записват на място в детската градина от 01.03.2021 г. (понеделник) до 05.03.2021 (петък).

За записване родителите прозвъняват на звънеца на техническия секретар, намиращ се до домофонното табло във външното фоайе на ДГ.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Втора възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 22.02.2021 г. (понеделник) до 26.02.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 01.03.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 01.03.2021 г. до 05.03.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Втора възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 25.01.2021 г. (понеделник) до 29.01.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 01.02.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Резултати от класиране за обявените на 11.01.2021 г. свободни места за деца!

Приети деца:

Първа възрастова група, родени 2017 г.

  1. К.Г. – вх.№ АТС08-576/11.01.2021 г.

Трета възрастова група, родени 2015 г.

  1. Д.С. – вх.№ АТС08-590/14.01.2021 г.

Приетите деца се записват в периода от 18.01.2021 г. до 22.01.2021 г. в детската градина.

Документи за записване се приемат от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. след прозвъняване от домофонното табло на технически секретар.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДЕЦА В ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ“!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 3 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 4 места

Приемането на документи е в периода от 10.08.2020г. (понеделник) до 13.08.2020 г. (четвъртък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 14.08.2020 г. (петък).

В същия ден на 14.08.2020 г. (петък) приетите деца се записват в детската градина до 16.00 ч.

Прием 2018 г.

Уважаеми родители,

напомняме, че записването на приетите деца е в периода от 01.06.18 г. до 15.06.18 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. при техническия секретар на ДГ №29 „Звънче“.