Съобщения за Група “Калинки”

Родителска среща за новоприетите деца, родени 2018 г.

Уважаеми родители,

На 22.06.2021 г. (вторник) от 17.00 ч. в двора на ДГ №29 „Звънче“ ще се проведе родителска среща за новоприетите деца, родени 2018 г.

Във връзка с обявената епидемиологична обстановка, моля да присъства само един от родителите, като е препоръчително да не водите децата със себе си, както и да спазвате всички мерки за безопасност.

ИРЕНА ГАНЕВА

Директор на ДГ №29 „Звънче“

Информация за прием на деца в първа възрастова група в общинските детски градини за учебната 2021-2022 г.

  1. Информация за прием на деца в първа възрастова група за учебната 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden
  2. Информация за броя на групите и местата в тях за яслена и първа група за учебната 2021-2022 г.https://dg.is-vn.bg/garden/article/13?reception=garden
  3. Въпроси и отговори за прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/garden/article/18?reception=garden
  4. График на дейностите свързани с прием 2021-2022 г. https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/Grafik_2021.pdf
  5. Райони на общинските детски градини https://dg.is-vn.bg/garden/region?reception=garden
  6. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf

График за консултации с родители!

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „КАЧЕСТВОТО ЗАВИСИ И ОТ МЕН!“

Document-page-001 (2)

Писмо на МОН с №9107-221/11.09.2017 г.

Относно: Извършване на стопанска дейност от училищните настоятелства на територията на училищата и детските градини и събирането на средства от родителите на децата и учениците.

Съобщение за родителите на новоприетите деца родени 2014 г.

Молим, родителите на новоприетите деца родени 2014 г. да изтеглят и попълнят формуляра за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството в срок до 31.07.2017 г.

Попълнените формуляри да бъдат предадени на учителите на групата или в кабинета на ЗАС.

Формуляр: Работна карта

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че във връзка с удължаването на зимната ваканция, лошата метеорологична обстановка и намалелия брой на децата, които посещават ДГ №29 „Звънче“, до 13 януари включително, работят 3 сборни групи.
При нужда от повече информация, звънете на тел. 052 509 743.

1119394_651_367