Месечни архиви: май 2021

Резултати от обявените на 25.05.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Приети деца, родени 2017 г.:

  1. Л.К. – заявление с вх.№АТС08-1459/26.05.2021 г.
  2. А.Д. – заявление с вх.№АТС08-1460/26.05.2021 г.

Приети деца, родени 2015 г.:

  1. З.С. – заявление с вх.№АТС08-1461/27.05.2021 г.
  2. Ж.Ж. – заявление с вх.№АТС08-1485/28.05.2021 г.

Класираните деца се записват на място в детската градина от 31.05.2021 г. (понеделник) до 04.06.2021 (петък).

За записване родителите прозвъняват на звънеца на техническия секретар, намиращ се до домофонното табло във външното фоайе на ДГ.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче“ се обявяват следните свободни места за деца:

Възрастова група, родени 2017 г. – 2 мeстa
Възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 25.05.2021 г. до 28.05.2021 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 31.05.2021 г. (понеделник).

Резултати от класиране за обявените на 10.05.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Приети деца, родени 2017 г.:

  1. Б.Д. – заявление с вх.№АТС08-1345/10.05.2021 г.
  2. И.К. – заявление Вх.№АТС08-1366/11.05.2021 г.

Класираните деца се записват на място в детската градина от 17.05.2021 г. (понеделник) до 21.05.2021 (петък).

За записване родителите прозвъняват на звънеца на техническия секретар, намиращ се до домофонното табло във външното фоайе на ДГ.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Приемането на документи е в периода от 10.05.2021 г. (понеделник) до 14.05.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 17.05.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 17.05.2021 г. до 21.05.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.