Новини

Резултати от обявените на 25.05.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Приети деца, родени 2017 г.:

  1. Л.К. – заявление с вх.№АТС08-1459/26.05.2021 г.
  2. А.Д. – заявление с вх.№АТС08-1460/26.05.2021 г.

Приети деца, родени 2015 г.:

  1. З.С. – заявление с вх.№АТС08-1461/27.05.2021 г.
  2. Ж.Ж. – заявление с вх.№АТС08-1485/28.05.2021 г.

Класираните деца се записват на място в детската градина от 31.05.2021 г. (понеделник) до 04.06.2021 (петък).

За записване родителите прозвъняват на звънеца на техническия секретар, намиращ се до домофонното табло във външното фоайе на ДГ.